Wyszukiwarka:
Jestes w dziale:  Strona Główna » Burmistrz » Zarządzenia Burmistrza » 2007

2007

Zarządzenie Nr 76/2007 Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/01/2008 14:06:38)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (09/01/2008 14:07:15)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/01/2008 14:06:38)
Zarządzenie Nr 75/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zmaian budżetu gminy i miasta na 2007r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (07/01/2008 13:55:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (07/01/2008 13:55:35)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (07/01/2008 13:55:12)
Zarządzenie Nr 74/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 grudnia 2007r. zmieniające zarządzenie Nr 38/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 czerwca 2007r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/01/2008 12:01:46)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/01/2008 12:02:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/01/2008 12:01:46)
Zarządzenie Nr 73/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie sprzedaży na własność małż. Beacie i Józefowi Jaworskim działki uzupełniającej we wsi Brzeźnica
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/01/2008 11:50:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (03/03/2008 12:53:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (03/03/2008 12:53:31)
Zarządzenie Nr 72/2007 Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (21/12/2007 09:31:36)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (21/12/2007 09:31:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (21/12/2007 09:31:36)
Zarządzenie Nr 71/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 listopada 2007r zmieniające zarz.Nr38/2007 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych gminy i miasta oraz ustalenia harmonogr
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (10/12/2007 12:39:05)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (10/12/2007 19:42:47)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (10/12/2007 19:42:42)
Zarządzenie Nr 70/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2007r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (10/12/2007 12:27:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (10/12/2007 12:29:10)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (10/12/2007 12:27:42)
Zarządzenie Nr 69/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowia z dnia 30 listopada 2007r. zmieniające zarządzenie Nr 54/2007 w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (10/12/2007 11:55:44)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (10/12/2007 11:56:26)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (10/12/2007 11:55:44)
Zarządzenie Nr 68/2007 Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Jastrowia z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej wchodzące w skład systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy i miasta Jastrowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (10/12/2007 11:44:14)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (10/12/2007 11:44:25)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (10/12/2007 11:44:14)
Zarządzenie Nr 67/2007 Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Jastrowia z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie reorganizacji obrony cywilnej na terenie Gminy i Miasta Jastrowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (04/12/2007 14:39:40)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (04/12/2007 14:39:49)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (04/12/2007 14:39:40)
Zarządzenie Nr 66/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i nadzorowania opisów stanowisk pracy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (22/11/2007 12:31:34)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (22/11/2007 12:32:42)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (22/11/2007 12:32:31)
Zarządzenie Nr 65/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (22/11/2007 11:49:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (22/11/2007 11:49:47)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (22/11/2007 11:49:04)
Zarządzenie Nr 64/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie sprzedaży na własność działki przeznaczonej pod zabudowę oznaczonej nr 125/2 o powierzchni 800 m2 położonej w Budach w drodze przetargu nieogranicz
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (15/11/2007 14:02:56)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (15/11/2007 14:03:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (15/11/2007 14:02:56)
Zarządzenie Nr 63/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym poza granicami kraju
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (15/11/2007 13:56:58)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (15/11/2007 13:57:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (15/11/2007 13:56:58)
Zarządzenie Nr 62/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stwaki za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym na obszarze kraju
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (15/11/2007 13:53:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (15/11/2007 13:53:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (15/11/2007 13:53:12)
Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 14 listopada 2007 w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy i miasta na 2008 rok.
Zarządzenie nr 60/2007 Bursmitrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gmi
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (15/11/2007 13:36:06)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (15/11/2007 13:36:17)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (15/11/2007 13:36:06)
Zarządzenie nr 59/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2007 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (14/11/2007 10:13:02)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (14/11/2007 10:18:09)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (14/11/2007 10:13:02)
Zarządzenie Nr 58/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 października 2007 r. w sprawie powołania komisji rekturacyjnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (22/10/2007 14:39:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (22/10/2007 14:41:33)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (22/10/2007 14:39:52)
Zarządzenie nr 57/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 października 2007 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/10/2007 07:58:39)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (02/10/2007 07:58:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (02/10/2007 07:58:39)
Zarządzenie nr 55/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27.09.2007 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (27/09/2007 13:55:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (27/09/2007 13:55:55)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (27/09/2007 13:55:48)
Zarządzenie nr 54/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 września 2007 roku w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (27/09/2007 13:49:11)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (05/03/2008 20:06:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (05/03/2008 20:06:19)
Zarządzenie nr 53/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 4 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (26/09/2007 10:53:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (26/09/2007 10:53:54)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (26/09/2007 10:53:48)
Zarządzenie nr 52/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 4 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (26/09/2007 10:45:10)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (26/09/2007 10:45:17)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (26/09/2007 10:45:10)
Zarządzenie nr 51/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 4 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (26/09/2007 10:38:11)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (26/09/2007 10:41:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (26/09/2007 10:41:00)
Zarządzenie nr 50/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 4 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (26/09/2007 10:32:03)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (26/09/2007 10:42:42)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (26/09/2007 10:42:37)
Zarządzenie nr 49/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 września 2007 r. w sprawie sprzedaży na własność działki rolnej oznaczonej nr 2344/3 o powierzchni 1,0012 ha położonej w Jastrowiu w drodze przetargu nieograniczonego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (26/09/2007 10:21:46)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (26/09/2007 10:27:30)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (26/09/2007 10:21:46)
Zarządzenie Nr 48/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Jastrowiu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (05/10/2007 12:11:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (05/10/2007 12:11:30)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (05/10/2007 12:11:20)
Zarządzenie nr 47/2007 Burmistrza Giny i Miasta Jastrowie z dnia 3 września w sprawie polityki bezpieczeństwa i zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (25/09/2007 14:24:56)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (26/09/2007 10:17:43)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (26/09/2007 09:52:16)
Zarządzenie nr 46/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucj
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (25/09/2007 14:21:05)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (25/09/2007 14:28:44)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (25/09/2007 14:28:38)
Zarządzenie nr 45/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu pracy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu".
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (25/09/2007 14:15:21)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (25/09/2007 14:15:27)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (25/09/2007 14:15:21)
Zarządzenie nr 44/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20.07.2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/08/2007 09:23:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (02/08/2007 09:24:00)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (02/08/2007 09:23:52)
Zarządzenie nr 43/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20.07.2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/08/2007 09:21:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (02/08/2007 09:21:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (02/08/2007 09:21:35)
Zarządzenie nr 42/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20.07.2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/08/2007 09:18:36)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (02/08/2007 09:19:47)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (02/08/2007 09:19:39)
Zarządzenie nr 41/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20.07.2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/08/2007 09:11:26)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (02/08/2007 09:11:33)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (02/08/2007 09:11:26)
Zarządzenie nr 40/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 11.07.2007 r. w sprawie rezygnacji prawa pierwokupu nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/08/2007 09:05:49)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (02/08/2007 09:05:58)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (02/08/2007 09:05:49)
Zarządzenie nr 39/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29.06.2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2007 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/08/2007 08:59:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (02/08/2007 08:59:26)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (02/08/2007 08:59:15)
Zarządzenie nr 38/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29.06.2007 r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy i miasta oraz ustalenia harmonogramu prac.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/08/2007 08:51:59)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (02/08/2007 08:52:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (02/08/2007 08:51:59)
Zarządzenie nr 37/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/08/2007 08:36:49)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (02/08/2007 08:52:29)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (02/08/2007 08:52:24)
Zarządzenie Nr 36/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26.06.2007 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie w napoje
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (13/07/2007 12:23:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (13/07/2007 12:23:34)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (13/07/2007 12:23:28)
Zarządzenie Nr 35/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25.06.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (13/07/2007 12:12:16)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (13/07/2007 12:12:23)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (13/07/2007 12:12:16)
Zarządzenie Nr 34/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15.06.2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (13/07/2007 11:42:38)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (13/07/2007 11:42:44)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (13/07/2007 11:42:38)
Zarządzenie nr 33/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15.06.2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku miszekalnego jednorodzinnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (13/07/2007 11:37:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (13/07/2007 11:38:07)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (13/07/2007 11:37:07)
Zarządzenie nr 32/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15.06.2007 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (13/07/2007 11:28:21)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (13/07/2007 11:34:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (13/07/2007 11:28:53)
Zarządzenie nr 31/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14.06.2007 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (06/07/2007 12:02:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (06/07/2007 12:02:46)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (06/07/2007 12:02:07)
Zarządzenie nr 30/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11.06.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (06/07/2007 11:53:56)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (08/07/2007 23:32:38)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (08/07/2007 23:32:14)
Zarządzenie nr 29/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta na 2007 rok
Zarządzenie nr 28/07 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 05.06.2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (06/07/2007 09:24:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (06/07/2007 09:25:42)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (06/07/2007 09:24:52)
Zarządzenie nr 27/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie sprzedaży na własność działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową oznaczonej numerem 115/20 o powierzchni 821 m2 położonej w Brzeźnicy w drodze przetargu nieograniczonego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (06/06/2007 08:38:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (06/06/2007 08:39:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (06/06/2007 08:38:52)
Zarządzenie nr 26/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (06/06/2007 08:33:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (06/06/2007 08:34:02)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (06/06/2007 08:33:54)
Zarządzenie nr 25/2007 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie sprzedaży na własność działki budowlanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, oznaczonej nr 78/3 o powierzchni 2200 m2 położonej w Nadarzycach w drodze przetargu nieograniczonego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Korwin-Piotrowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (06/06/2007 08:17:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (06/06/2007 08:17:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (06/06/2007 08:17:32)
Zarządzenie Nr 24/2007 z dnia 22 maja 2007r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej wybrania wykonawcy oświetlenia ulicy Młyńskiej i Bocznej w Jastrowiu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (04/06/2007 00:43:53)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (04/06/2007 00:43:59)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (04/06/2007 00:43:53)
Zarządzenie Nr 23/2007 z dnia 22 maja 2007r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej wybrania projektanta koncepcji kanalizacji sanitarnej miejscowości Sypniewo, Brzeźnica i Samborsko.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (04/06/2007 00:40:40)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (04/06/2007 00:40:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (04/06/2007 00:40:40)
Zarządzenie Nr 22/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży na własność działki rolnej oznaczonej Nr. 147 o pow. 1,28 ha położonej w Brzeźnicy Kol. w drodze bezprzetargowej małż. Krystynie i Henrykowi Łaniucha.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (22/05/2007 23:04:18)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (22/05/2007 23:08:51)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (22/05/2007 23:08:46)
Zarządzenie Nr 21/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:59:33)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:59:38)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:59:33)
Zarządzenie Nr 20/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2007r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:56:22)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:56:26)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:56:22)
Zarządzenie Nr 19/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonej przy ul. Jesionowej oznaczoną Nr. geodezyjnym 3021/77 o pow. 0,0910 ha.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:52:53)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:52:58)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:52:53)
Zarządzenie Nr 18/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonej przy ul. Jedności Robotniczej oznaczoną Nr. geodezyjnym 3021/74 o pow. 0,0824
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:48:01)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:48:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:48:01)
Zarządzenie Nr 17/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonej przy ul. Okrężnej oznaczoną Nr. geodezyjnym 3021/78 o pow. 0,0885 ha.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:43:36)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:44:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:44:07)
Zarządzenie Nr 16/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Jastrowiu przy ul. Okrężnej stanowiącej działkę nr. 223 o pow. 0,0663 ha objętej księgą wieczystą Kw nr 28854.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:37:44)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:37:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:37:44)
Zarządzenie Nr 15/2007 z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych strazy pożarnych za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:32:00)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:32:09)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (22/05/2007 22:32:00)
Zarządzenie Nr 14/2007 z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży na własność dla P. Wach Tadeusza działki uzupełniającej oznaczonej nr 11/57 o pow. 0,0439 ha położonej we wsi Samborsko.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (24/04/2007 09:38:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (24/04/2007 09:38:40)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (24/04/2007 09:38:35)
Zarządzenie Nr 13/2007 z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2007 i lata następne.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (24/04/2007 09:28:46)
 • zaakceptowanie tresci informacji: (25/09/2007 14:51:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (25/09/2007 14:49:02)
Zarządzenie Nr 12/2007 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie sprzedaży na własność dla P. Violetty Dąbrowskiej działek uzupełniających oznaczonej nr 626/5 i 628/1 o pow. 0,11ha położonej we wsi Sypniewo.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (24/04/2007 09:20:24)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (24/04/2007 09:20:34)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (24/04/2007 09:20:24)
Zarządzenie Nr 11/2007 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2006 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (23/04/2007 00:12:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (23/04/2007 00:12:20)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (23/04/2007 00:12:15)
Zarządzenie Nr 10/2007 z dnia 12 marca 2007r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (25/03/2007 19:12:06)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (25/03/2007 19:12:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (25/03/2007 19:12:06)
Zarządzenie Nr 9/2007 z dnia 5 marca 2007r. w sprawie sprzedaży działki niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchmości przyległej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (07/03/2007 22:09:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (07/03/2007 22:09:12)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (07/03/2007 22:09:07)
Zarządzenie Nr 8/2007 z dnia 16 lutego 2007r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (07/03/2007 22:05:43)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (07/03/2007 22:05:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (07/03/2007 22:05:43)
Zarządzenie Nr 7/2007 z dnia 16 lutego 2007r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnego Zespołu Reagowania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (07/03/2007 22:02:59)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (07/03/2007 22:03:08)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (07/03/2007 22:02:59)
Zarządzenie Nr 6/2007 z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie sprzedaży na własność działki budowlanej Nr 164/1 o pow. 882 m2 położonej w Brzeźnicy w drodze przetargu nieograniczonego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (07/03/2007 22:00:05)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (27/04/2007 08:31:58)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (27/04/2007 08:31:49)
Zarządzenie Nr 5/2007 z dnia 5 lutego 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (07/03/2007 21:56:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (07/03/2007 21:56:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (07/03/2007 21:56:15)
Zarządzenie Nr 4/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (07/03/2007 21:49:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (07/03/2007 21:49:14)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (07/03/2007 21:49:04)
Zarządzenie Nr 3/2007 z dnia 10 stycznia 2007r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (07/03/2007 21:46:06)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (07/03/2007 21:46:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (07/03/2007 21:46:06)
Zarządzenie Nr 2/2007 z dnia 10 stycznia 2007r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (07/03/2007 21:43:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (07/03/2007 21:43:49)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (07/03/2007 21:43:35)
Zarządzenie Nr 1/2007 z dnia 02 stycznia 2007r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Przemysław Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (07/03/2007 21:40:27)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (07/03/2007 21:40:33)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (07/03/2007 21:40:27)