Wyszukiwarka:
Jestes w dziale:  Strona Główna » Burmistrz » Zarządzenia Burmistrza » 2011

2011

Zarządzenie nr 68/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zmian do „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marta Zielińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/12/2011 10:36:40)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/12/2011 10:36:55)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/12/2011 10:36:40)
Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie gospodarki sprzętem obrony cywilnej będącego w użytkowaniu Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (23/12/2011 09:58:23)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (23/12/2011 09:58:55)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (23/12/2011 09:58:39)
Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na 2011r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 09:03:03)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 09:03:30)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 09:03:03)
ZARZĄDZENIE Nr 65/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/12/2011 10:06:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/12/2011 10:06:18)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/12/2011 10:06:07)
Zarządzenie nr 64/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2012 r. gruntów pod garażami
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Tamłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 09:49:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 09:49:40)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 09:49:32)
Zarządzenie nr 63/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2012r. ogrodów przydomowych, gruntów rolnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Tamłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 09:48:17)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 09:48:25)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 09:48:17)
Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2012 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (19/12/2011 10:50:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (19/12/2011 10:53:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (19/12/2011 10:53:38)
Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2022
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (19/12/2011 10:40:27)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (19/12/2011 10:40:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (19/12/2011 10:40:27)
Zarządzenie Nr 60/ 2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (10/11/2011 10:43:25)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (10/11/2011 10:43:39)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (10/11/2011 10:43:25)
Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesława Wiśniewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (03/11/2011 10:07:02)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (03/11/2011 10:07:17)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (03/11/2011 10:07:02)
Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 października 2011r. w sprawie: rozdysponowania rezerwy celowej w zakresie zarządzania kryzysowego w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na 2011r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 08:54:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 08:55:05)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 08:54:55)
Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (20/10/2011 08:20:57)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (20/10/2011 08:21:12)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (20/10/2011 08:20:57)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 13 października 2011r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Jastrowiu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Wiśniewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (12/01/2012 12:55:45)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (12/01/2012 12:55:53)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (12/01/2012 12:55:45)
Zarządzenie nr 55/ 2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 października 2011 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (18/10/2011 08:38:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (18/10/2011 08:39:09)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (18/10/2011 08:38:41)
ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 października 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 12 października 2011r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 08:40:33)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 09:59:20)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 09:59:12)
Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 października 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na 2011r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 10:03:16)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 10:03:23)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 10:03:16)
ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek netto czynszu za lokale użytkowe.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dorota Żmuda
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/09/2011 07:54:21)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/09/2011 07:54:30)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/09/2011 07:54:21)
ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dorota Żmuda
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/09/2011 07:51:45)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/09/2011 07:52:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/09/2011 07:52:31)
ZARZĄDZENIE NR 49/2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/09/2011 07:50:02)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/09/2011 07:50:15)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/09/2011 07:50:02)
ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 14 września 2011r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (28/09/2011 07:49:49)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (28/09/2011 07:50:05)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (28/09/2011 07:49:49)
Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 września 2011r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2012r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 08:26:14)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 08:26:25)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 08:26:14)
ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 6 września 2011r.w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej właściwej dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (07/09/2011 10:22:38)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (07/09/2011 10:22:54)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (07/09/2011 10:22:38)
Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 września 2011 r. zmieniające zarządzenie 40/2003 z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (15/10/2019 11:02:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (15/10/2019 11:03:14)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (15/10/2019 11:03:14)
ZARZĄDZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 6 września 2011 r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzą
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (07/09/2011 10:20:44)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (21/09/2011 13:51:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (21/09/2011 13:51:40)
Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji WPF oraz o przebiegu wykonania planu finansowego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (12/12/2011 08:19:16)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (12/12/2011 08:24:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (12/12/2011 08:24:30)
Zarządzenie Nr 42/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 10:07:33)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 10:08:05)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/12/2011 10:07:33)
Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 866/2 o pow. 1129 m2 położonej przy ul. 10 Pułku Piechoty 19 na własność Gminy i Miasta Jastr
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (25/08/2011 19:51:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (25/08/2011 19:53:14)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (25/08/2011 19:53:10)
Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na terenie gminy i mi
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (03/08/2011 10:53:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (03/08/2011 11:57:55)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (03/08/2011 11:57:29)
Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na terenie gminy i miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (01/08/2011 09:44:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/08/2011 09:45:53)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/08/2011 09:44:32)
Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2011r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/08/2011 09:02:06)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/08/2011 09:02:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/08/2011 09:02:06)
Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnego do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Pani Katarzyny Nowakowskiej-Glogier ubiegającego się o a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2011 13:27:43)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2011 13:28:00)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2011 13:27:43)
Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Pani Doroty Kurzyna ubiegającego się o awans na stopień n
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2011 13:20:30)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2011 13:28:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2011 13:28:37)
Zarządzenie nr 35/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 lipca 2011roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Pani Joanny Kuźmińskiej ubiegającego się o aw
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2011 13:17:40)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2011 13:24:42)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2011 13:24:21)
Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego ekspertom za udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na s
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (11/07/2011 10:09:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (11/07/2011 10:13:35)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (11/07/2011 10:13:29)
ZARZĄDZENIE Nr 33 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 08 lipca 2011r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Włoch
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (08/07/2011 11:32:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/07/2011 11:32:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/07/2011 11:32:20)
Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika i zastępcy kierownika Urzędu S
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jolanta Żendel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (16/06/2011 12:35:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (16/06/2011 12:36:02)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (16/06/2011 12:35:54)
Zarządzenie Nr 31/ 2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 07 czerwca 2011 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (08/06/2011 08:09:43)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/06/2011 08:09:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/06/2011 08:09:43)
Zarządzenie Nr 30/2011 BUrmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury badania poziomu satysfakcji i oczekiwań klientów Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu, wypracowanej w ramach rojektu „NOWA JAKOŚ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (10/06/2011 15:23:19)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (10/06/2011 15:25:10)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (10/06/2011 15:25:02)
Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy i miasta oraz ustalenia rmonogramu prac.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (06/06/2011 14:56:00)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (06/06/2011 14:59:00)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (06/06/2011 14:58:45)
Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30.05.2011r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (31/05/2011 09:25:14)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (31/05/2011 09:25:21)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (31/05/2011 09:25:14)
Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 maja 2011r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na 2011r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (08/06/2011 12:01:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/06/2011 12:01:18)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/06/2011 12:01:12)
Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ryszard Sarna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (06/04/2011 11:49:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (06/04/2011 11:50:05)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (06/04/2011 11:49:55)
Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na terenie gminy i mi
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/04/2011 09:38:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/04/2011 09:39:01)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/04/2011 09:38:54)
Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2011r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i MIasta Jastrowie za 2010 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (07/04/2011 08:56:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (07/04/2011 08:56:40)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (07/04/2011 08:56:32)
Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29.03.2011r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/03/2011 15:07:10)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/03/2011 15:07:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/03/2011 15:07:10)
Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2011 – 2022
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (07/04/2011 08:50:38)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (07/04/2011 08:50:44)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (07/04/2011 08:50:38)
Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25.03.2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na terenie gminy i miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/03/2011 15:09:26)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/03/2011 15:09:34)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/03/2011 15:09:26)
Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23.03.2011r.w sprawie: ustalenia opłaty za grunty i urządzenia na cmentarzu komunalnym w Brzeźnicy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ryszard Sarna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (24/03/2011 14:52:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (24/03/2011 14:53:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (24/03/2011 14:52:52)
Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Gminy i Miasta jastrowie z dnia 16 marca 2011r. w sprawie udzielenia poręczenia części gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (07/04/2011 08:47:18)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (07/04/2011 08:47:24)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (07/04/2011 08:47:18)
Zarządzenie Nr 18/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 lutego 2011r w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2011
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (07/04/2011 08:43:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (07/04/2011 08:45:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (07/04/2011 08:45:00)
Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę gruntów komunalnych przeznaczonych na cele rolnicze.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Włoch
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (23/02/2011 07:52:47)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (23/02/2011 07:52:58)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (23/02/2011 07:52:47)
Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2011 – 2022
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2011 12:05:01)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2011 12:05:07)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2011 12:05:01)
Zarządzenie Nr 15/2011 Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/03/2011 08:44:58)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/03/2011 08:45:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/03/2011 08:44:58)
Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest nie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2011 11:58:46)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2011 11:58:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2011 11:58:46)
Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzaju przesyłek wpływających, kt
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2011 08:10:44)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2011 08:10:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2011 08:10:44)
Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Gminy i Miasta jastrowie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 96/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 12:08:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 12:08:40)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 12:08:28)
Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Gminy i Miasta jastrowie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 100/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zab
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 12:06:24)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 12:06:32)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 12:06:24)
Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ryszard Sarna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 11:44:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 11:44:25)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 11:44:13)
Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dorota Żmuda
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 11:42:06)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 11:42:22)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 11:42:06)
Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek netto czynszu za lokale użytkowe.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dorota Żmuda
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 11:40:29)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 11:40:35)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 11:40:29)
Zarządzenie Nr 7/2011 Burmistrza Gminy i Miasta jastrowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy i Miasta Jastrowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 11:50:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 11:50:29)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 11:50:20)
Zarządzenie Nr 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym poza granicami kraju
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2011 08:03:45)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2011 08:03:59)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2011 08:03:45)
Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym na obszarze kraju
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2011 08:02:03)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2011 08:02:10)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2011 08:02:03)
Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 stycznia 2011r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 lutego 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 11:53:37)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 11:53:46)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 11:53:37)
Zarządzenie Nr 3/2011 Burmistrza Gminy i Miasta jastrowie z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej garażem.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (12/01/2011 14:11:30)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 11:15:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/02/2011 11:14:56)
Zarządzenie Nr 2/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia i bazy magazynowej obrony cywilnej na terenie Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2011 11:39:51)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2011 11:40:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2011 11:39:51)
Zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Gminy i Miasta jastrowie z dnia 7 stycznia 2011r. zmieniające zarządzenie Nr 85/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2008r. w sprawie gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowi
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eugeniusz Łyczywek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (10/01/2011 08:39:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (10/01/2011 08:39:18)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (10/01/2011 08:39:12)