Wyszukiwarka:
Jestes w dziale:  Strona Główna » Burmistrz » Zarządzenia Burmistrza » 2017

2017

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 118/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (06/06/2018 13:17:17)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (06/06/2018 13:17:35)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (06/06/2018 13:17:35)
Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego w jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie g
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jolanta Żendel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (16/01/2018 07:52:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (16/01/2018 08:03:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (16/01/2018 08:06:31)
ZARZĄDZENIE NR 115/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych oraz ich zastępców podległych Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (04/01/2018 09:46:34)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (04/01/2018 09:47:08)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (08/01/2018 10:53:47)
ZARZĄDZENIE NR 114/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (02/01/2018 12:34:05)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (02/01/2018 12:34:34)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (04/01/2018 09:41:38)
ZARZĄDZENIE NR 113/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Kelm
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (13/12/2017 13:08:47)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (13/12/2017 13:09:10)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (13/12/2017 13:09:10)
ZARZĄDZENIE NR 110/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marta Wojtkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (13/12/2017 12:38:33)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (13/12/2017 12:39:05)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (13/12/2017 12:39:05)
ZARZĄDZENIE NR 109/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia protokołu zdawczo-odbiorczego i karty obiegowej dla pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie oraz zasad ich stosowania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (05/12/2017 08:12:56)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (05/12/2017 08:16:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (05/12/2017 08:41:27)
ZARZĄDZENIE NR 108/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 200
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jolanta Żendel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (27/11/2017 11:27:59)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (27/11/2017 11:28:18)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (27/11/2017 11:28:18)
ZARZĄDZENIE NR 107/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruc
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Tamłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (22/11/2017 08:33:17)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (22/11/2017 08:34:13)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (22/11/2017 09:53:40)
ZARZĄDZENIE NR 106/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 us
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (14/11/2017 08:29:50)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (14/11/2017 08:30:28)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (14/11/2017 08:30:28)
ZARZĄDZENIE NR 105/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2018
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (14/11/2017 08:50:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (14/11/2017 08:50:53)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (14/11/2017 08:50:53)
ZARZĄDZENIE NR 104/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 14 listopada 2017r.w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2028
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (14/11/2017 09:14:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (14/11/2017 09:15:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (14/11/2017 09:31:23)
ZARZĄDZENIE NR 103/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 października 2017r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dorota Żmuda
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (30/10/2017 09:44:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (30/10/2017 09:44:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (30/10/2017 09:44:31)
ZARZĄDZENIE NR 102/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 93/2017 z dnia 19 września 2017r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkow
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (25/10/2017 11:30:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (25/10/2017 11:30:40)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (25/10/2017 11:30:40)
ZARZĄDZENIE NR 101/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 października 2017r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego na terenie gminy i miasta Jastrowie”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Wiśniewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (20/11/2017 12:42:09)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (20/11/2017 12:42:51)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (20/11/2017 15:25:46)
Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 października 2017r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2017r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (06/12/2017 11:00:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (06/12/2017 11:00:28)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (06/12/2017 11:12:19)
ZARZĄDZENIE NR 99/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 04 października 2017r.w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marta Wojtkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (10/10/2017 16:48:09)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (10/10/2017 16:48:25)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (10/10/2017 16:49:14)
ZARZĄDZENIE Nr 98/2017 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 2 października 2017r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (05/12/2017 08:06:44)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (05/12/2017 08:07:12)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (05/12/2017 08:07:12)
ZARZĄDZENIE NR 97/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów dotyczących nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (27/09/2017 08:01:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (27/09/2017 08:01:38)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (27/09/2017 08:02:18)
Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 października 2016 r w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od tow
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (06/12/2017 10:46:39)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (06/12/2017 10:47:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (06/12/2017 10:47:06)
ZARZĄDZENIE NR 95/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieru
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Tamłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (20/09/2017 10:44:37)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (20/09/2017 10:44:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (20/09/2017 10:44:57)
Zarządzenie Nr 94/ 2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Kelm
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (20/09/2017 10:41:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (20/09/2017 10:41:30)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (20/09/2017 10:41:30)
ZARZĄDZENIE NR 93/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 września 2017 r w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie oraz ustalenia harmonogramu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (24/10/2017 19:51:31)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (24/10/2017 19:51:59)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (24/10/2017 19:53:38)
Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 września 2017r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (06/12/2017 10:18:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (06/12/2017 10:19:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (06/12/2017 10:26:20)
Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 października 2016 r w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towaró
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (06/12/2017 09:52:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (06/12/2017 09:53:13)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (06/12/2017 09:58:25)
Zarządzenie Nr 90/ 2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (31/08/2017 11:13:14)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (31/08/2017 11:13:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (31/08/2017 11:13:31)
Zarządzenie Nr 89/ 2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/08/2017 12:55:53)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/08/2017 12:56:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/08/2017 12:56:11)
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 Sierpnia 2017r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (06/12/2017 09:29:23)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (06/12/2017 09:29:47)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (06/12/2017 09:41:31)
ZARZĄDZENIE NR 87/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km dla celów obliczenia miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu prywatnym samochodem osobowym.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (23/08/2017 11:42:10)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (23/08/2017 11:42:25)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (23/08/2017 11:42:25)
Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru propozycji nazw ulic przewidzianych do zmiany
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Starczyńska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (09/08/2017 15:41:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (09/08/2017 15:43:59)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (09/08/2017 15:44:34)
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ryszard Sarna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Prokopowicz (08/08/2017 07:14:10)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Marcin Prokopowicz (08/08/2017 07:20:17)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Marcin Prokopowicz (08/08/2017 08:13:27)
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2017r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (06/12/2017 10:34:45)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (06/12/2017 10:35:08)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (06/12/2017 10:35:08)
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 83/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/07/2017 09:34:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/07/2017 09:34:21)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/07/2017 09:34:21)
Zarządzenie Nr 82 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ryszard Sarna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (26/07/2017 09:27:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (26/07/2017 09:27:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (26/07/2017 09:27:57)
ZARZĄDZENIE NR 81/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Swietłany Ziółkowskiej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Wiśniewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/07/2017 08:34:46)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/07/2017 08:35:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (25/07/2017 08:35:19)
ZARZĄDZENIE NR 80/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały Nr 375/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół pods
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (21/07/2017 08:13:22)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (21/07/2017 08:13:55)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (21/07/2017 08:13:55)
ZARZĄDZENIE NR 79/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały Nr 375/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół po
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (21/07/2017 08:11:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (21/07/2017 08:13:40)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (21/07/2017 08:13:40)
Zarządzenie Nr 78 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ryszard Sarna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2017 11:34:10)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2017 11:34:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2017 11:34:45)
ZARZĄDZENIE NR 77/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (19/07/2017 11:55:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (19/07/2017 11:56:08)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (19/07/2017 11:56:08)
ZARZĄDZENIE NR 76/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (12/07/2017 11:54:25)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (12/07/2017 11:55:53)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (12/07/2017 11:55:53)
ZARZĄDZENIE NR 75/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (12/07/2017 11:52:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (12/07/2017 11:55:39)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (12/07/2017 11:55:39)
ZARZĄDZENIE NR 74/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (12/07/2017 11:51:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (12/07/2017 11:55:24)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (12/07/2017 11:55:24)
ZARZĄDZENIE NR 73/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (12/07/2017 11:48:50)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (12/07/2017 11:55:10)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (09/08/2017 15:36:37)
ZARZĄDZENIE NR 72/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (12/07/2017 11:43:53)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (12/07/2017 11:54:54)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (12/07/2017 11:54:54)
ZARZĄDZENIE NR 71/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (12/07/2017 11:41:43)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (12/07/2017 11:54:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (12/07/2017 11:54:41)
Zarządzenie Nr 70 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ryszard Sarna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (10/07/2017 09:35:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (10/07/2017 09:35:53)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (10/07/2017 09:35:53)
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2017r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (06/12/2017 08:50:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (06/12/2017 08:50:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (06/12/2017 08:58:23)
Zarządzenie Nr 68 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 czerwca 2017r.w sprawie: składu komisji przetargowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ryszard Sarna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2017 15:11:03)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2017 15:11:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2017 15:11:19)
Zarządzenie Nr 67 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działającyc
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (22/06/2017 12:23:14)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (22/06/2017 12:23:29)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (22/06/2017 12:23:29)
ZARZĄDZENIE NR 66/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Brzeźnicy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (14/06/2017 11:10:58)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (14/06/2017 11:11:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (14/06/2017 11:11:41)
ZARZĄDZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (14/06/2017 11:09:29)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (14/06/2017 11:11:27)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (09/08/2017 15:36:13)
ZARZĄDZENIE NR 64/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (14/06/2017 11:07:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (14/06/2017 11:11:12)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (14/06/2017 11:11:12)
ZARZĄDZENIE NR 63/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, dostarcze
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marta Wojtkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2017 13:21:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2017 13:21:37)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2017 13:21:37)
Zarządzenie Nr 62/ 2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/06/2017 13:31:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/06/2017 13:32:08)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/06/2017 13:32:08)
Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Brzeźnicy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (06/06/2017 13:23:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (06/06/2017 13:24:01)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (06/06/2017 13:24:01)
Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (06/06/2017 13:18:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (06/06/2017 13:19:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (06/06/2017 13:19:11)
Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (06/06/2017 13:13:57)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (06/06/2017 13:14:34)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (06/06/2017 13:14:34)
Zarządzenie Nr 58 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na terenie gminy i mi
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (31/05/2017 14:09:23)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (31/05/2017 14:09:44)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (31/05/2017 14:09:44)
Zarządzenie Nr 57 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na terenie gminy i miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: wiesław puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (31/05/2017 14:07:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (31/05/2017 14:07:30)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (31/05/2017 14:07:30)
Zarządzenie Nr 56 /2017Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie składu komisji przetargowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ryszard Sarna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/05/2017 13:05:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/05/2017 13:05:29)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/05/2017 13:09:03)
ZARZĄDZENIE NR 55/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 maja 2017r. zmieniające zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własn
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (24/05/2017 12:58:31)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (24/05/2017 12:58:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (06/06/2017 13:08:48)
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 maja 2017r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2017r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/06/2017 13:30:21)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/06/2017 13:32:26)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/06/2017 13:32:26)
ZARZĄDZENIE NR 53/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 maja 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (17/05/2017 13:56:46)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (17/05/2017 13:57:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (17/05/2017 13:57:06)
ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomoś
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Tamłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (17/05/2017 11:31:02)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (17/05/2017 11:31:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (17/05/2017 11:31:16)
ZARZĄDZENIE NR 51/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 9/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieru
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (16/05/2017 14:17:18)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (16/05/2017 14:17:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (16/05/2017 14:17:41)
ZARZĄDZENIE NR 50 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marta Wojtkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (08/06/2017 12:01:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/06/2017 12:02:01)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (09/08/2017 15:35:41)
ZARZĄDZENIE NR 49/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieogranicz. na dzierżawę nieruchomości rolnej położ. w m. Brzeźnica działka o nr 103
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Tamłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (10/05/2017 08:40:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (10/05/2017 08:40:32)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (10/05/2017 08:42:22)
ZARZĄDZENIE NR 48/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę plaży miejskiej w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ryszard Sarna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (09/05/2017 13:53:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (09/05/2017 13:54:46)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (09/05/2017 13:55:34)
ZARZĄDZENIE NR 47/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 04 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Stefana Czarnieckiego w Brzeźnicy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/05/2017 09:44:19)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/05/2017 09:45:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/05/2017 09:48:32)
ZARZĄDZENIE NR 46/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 04 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr1 im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/05/2017 09:39:43)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/05/2017 09:46:07)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/05/2017 09:46:07)
ZARZĄDZENIE NR 45/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 04 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/05/2017 09:33:50)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/05/2017 09:45:38)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/05/2017 09:45:38)
Zarządzenie Nr 44/ 2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (28/04/2017 10:37:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (28/04/2017 10:37:42)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (28/04/2017 10:37:42)
ZARZĄDZENIE NR 43/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (26/04/2017 10:42:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (26/04/2017 10:44:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (26/04/2017 10:44:16)
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 kwietnia 2017r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/04/2017 13:01:59)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/04/2017 13:02:15)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (25/04/2017 13:02:15)
ZARZĄDZENIE NR 41/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/04/2017 10:59:58)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/04/2017 11:00:18)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/04/2017 11:00:18)
Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez GiM
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/04/2017 09:41:34)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/04/2017 09:42:09)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/04/2017 09:42:09)
Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych p
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/04/2017 09:37:16)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/04/2017 09:41:53)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/04/2017 09:41:53)
Zarządzenie Nr 38 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ryszard Sarna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/03/2017 13:26:25)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/03/2017 13:26:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (15/05/2017 14:17:40)
ZARZĄDZENIE NR 37/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, dostarczenia odzieży i obuwia roboczego, ustalenie ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i o
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marta Wojtkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/04/2017 12:58:39)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/04/2017 12:59:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (25/04/2017 12:59:03)
Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie; przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2016 rok.
ZARZĄDZENIE NR 35/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/03/2017 12:08:29)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/03/2017 12:09:02)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/03/2017 12:09:02)
Zarządzenie Nr 34 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 marca 2017 r.w sprawie: składu komisji przetargowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ryszard Sarna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/03/2017 12:13:53)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/03/2017 12:14:10)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/03/2017 12:14:10)
ZARZĄDZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 21 marca 2017r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu w 2017r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesława Wiśniewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (21/03/2017 12:15:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (21/03/2017 12:15:47)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (21/03/2017 12:15:47)
ZARZĄDZENIE NR 32/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 15 marca 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (15/03/2017 08:21:59)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (15/03/2017 08:22:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (15/03/2017 08:22:19)
Zarządzenie Nr 31 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ryszard Sarna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (13/03/2017 13:24:45)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (13/03/2017 13:25:30)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (13/03/2017 13:25:30)
Zarządzenie Nr 30 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie: składu komisji przetargowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ryszard Sarna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (13/03/2017 13:23:19)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (13/03/2017 13:25:15)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (13/03/2017 13:25:15)
ZARZĄDZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Tamłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/03/2017 11:15:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/03/2017 11:15:37)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/03/2017 11:15:37)
ZARZĄDZENIE NR 28/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/02/2017 15:16:05)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/02/2017 15:16:24)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/02/2017 15:16:24)
ZARZĄDZENIE NR 27/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/02/2017 12:38:17)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/02/2017 12:38:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/02/2017 12:38:36)
ZARZĄDZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (15/02/2017 11:04:38)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (15/02/2017 11:05:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (15/02/2017 11:06:06)
ZARZĄDZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Tamłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (15/02/2017 10:42:47)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (15/02/2017 10:43:38)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (15/02/2017 10:45:06)
ZARZĄDZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie składu komisji przetargowej dokonania oceny złożonych ofert w przetargu na budowę ul Okrężnej w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ryszard Sarna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (09/02/2017 12:34:02)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (09/02/2017 12:34:22)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (09/02/2017 12:34:22)
ZARZĄDZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruch. rolnej położonej w Jastrowiu–działka o nr. 2765
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Tamłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (08/02/2017 08:45:24)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (08/02/2017 08:45:42)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (08/02/2017 08:50:51)
ZARZĄDZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 7 lutego 2017r. zmieniające zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia „Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Jast
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (20/02/2017 13:45:18)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (20/02/2017 13:45:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (20/02/2017 13:45:57)
ZARZĄDZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie nadania numerów przystanków komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Jastrowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Czechowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/02/2017 13:59:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/02/2017 14:00:10)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/02/2017 14:01:12)
ZARZĄDZENIE NR 20/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2017 13:42:45)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2017 13:43:17)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2017 13:43:17)
ZARZĄDZENIE NR 19/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2017 13:41:02)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2017 13:43:00)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2017 13:43:00)
ZARZĄDZENIE NR 18/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2017 13:25:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2017 13:25:43)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2017 13:25:43)
ZARZĄDZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2017 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (07/02/2017 13:34:34)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (07/02/2017 13:35:32)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (07/02/2017 13:36:08)
Zarządzenie Nr 16 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działającyc
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/01/2017 09:21:00)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/01/2017 09:21:18)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/01/2017 09:21:18)
ZARZĄDZENIE NR 15/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km dla celów obliczenia miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu prywatnym samochodem osobowym.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (20/02/2017 13:43:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (20/02/2017 13:45:38)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (20/02/2017 13:45:38)
ZARZĄDZENIE NR 14/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 14:36:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 14:37:09)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 14:37:09)
ZARZĄDZENIE NR 13/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 14:31:02)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 14:31:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 14:31:31)
ZARZĄDZENIE NR 12/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 14:29:33)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 14:31:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 14:31:16)
ZARZĄDZENIE NR 11/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 11:32:34)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 11:34:02)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 11:47:10)
ZARZĄDZENIE NR 10/ 2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Januszkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 11:30:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 11:33:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 11:46:51)
Zarządzenie Nr 9 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na terenie gminy i
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (10/01/2017 11:05:25)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (10/01/2017 11:05:54)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (07/02/2017 13:25:58)
Zarządzenie Nr 8 /2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na terenie gminy i miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (10/01/2017 11:04:11)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (10/01/2017 11:05:40)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 11:45:41)
Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 09 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadcz
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesława Wiśniewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (12/01/2017 09:53:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (12/01/2017 09:53:58)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (12/01/2017 09:53:58)
Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 09 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczen
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesława Wiśniewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (12/01/2017 09:18:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (12/01/2017 09:54:13)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (12/01/2017 09:54:13)
Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 11:42:06)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 11:43:08)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 11:46:06)
ZARZĄDZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 04.01.2017r. w sprawie użyczenia działki nr 497 położonej w Jastrowiu przy ulicy Konopnickiej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (13/01/2017 10:20:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (13/01/2017 10:21:14)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (13/01/2017 10:21:14)
ZARZĄDZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 04.01.2017r. w sprawie użyczenia części działki nr 1593 położonej w Jastrowiu przy ulicy Kolejowej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (13/01/2017 10:14:56)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (13/01/2017 10:20:59)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (13/01/2017 10:20:59)
ZARZĄDZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Wiśniewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 11:28:33)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 11:33:28)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 11:45:17)
ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 2 stycznia 2017r. zmieniające zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 października 2011r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Jastrowiu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Wiśniewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 11:26:56)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 11:32:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (11/01/2017 11:44:55)