Wyszukiwarka:
Jestes w dziale:  Strona Główna » Dostęp do innych informacji publicznych » Wyniki kontroli » Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne

Protokół kontroli w zakresie przestrzegania warunków dot. ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Prokopowicz (25/04/2019 09:30:06)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Marcin Prokopowicz (25/04/2019 09:36:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Marcin Prokopowicz (25/04/2019 09:36:16)
Protokół kontroli dot. zasobu archiwalnego i dokumentacji niearchiwalnej powstałej i zgromadzonej w USC w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Prokopowicz (25/04/2019 09:25:23)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Marcin Prokopowicz (25/04/2019 09:27:34)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Marcin Prokopowicz (25/04/2019 09:27:34)
Protokół z kontroli stażu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (13/02/2018 13:29:08)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (13/02/2018 13:29:30)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (13/02/2018 13:34:13)
Protokół z kontroli prowadzenia stałego rejestru wyborczego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/06/2017 13:16:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/06/2017 13:17:32)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/06/2017 13:17:32)
Protokół z kontroli stażu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/06/2017 13:14:08)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/06/2017 13:17:18)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/06/2017 13:17:18)
Protokół z kontroli stażu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/06/2017 13:13:01)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/06/2017 13:17:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/06/2017 13:17:04)
Protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/06/2017 13:11:39)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/06/2017 13:16:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/06/2017 13:16:50)
Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (24/11/2016 14:04:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (24/11/2016 14:05:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/06/2017 13:41:17)
Wystąpienie pokontrolne NIK Delegatura w Poznaniu
W przedmiocie odbywających się w Urzędzie praktyk studenckich, praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe (praktyki zawodowe) oraz staży dla bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy (staże).

skan wystąpienia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (09/05/2016 17:31:03)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (09/05/2016 17:45:47)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (09/05/2016 17:49:57)
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Niepublicznym "Zaczarowana Kraina" ul. Mickiewicza 31 w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (07/07/2015 11:46:02)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (07/07/2015 11:46:08)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (07/07/2015 11:46:02)
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie:

- wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w rozdziałach: 75011, 80104 i 85415,

- przekazywania należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

 

Wystąpienie pokontrolne

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (23/06/2015 14:17:05)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (23/06/2015 14:25:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (23/11/2015 14:34:00)
Protokół kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (23/06/2015 13:30:45)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (23/06/2015 13:30:51)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (23/06/2015 13:30:45)
Protokół kontroli archiwum zakładowego UGiM Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (31/10/2013 11:01:57)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (31/10/2013 11:02:05)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (31/10/2013 11:01:57)
Protokół kontroli archiwum zakładowego USC w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (31/10/2013 10:57:26)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (31/10/2013 10:57:56)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (31/10/2013 10:57:26)
Protokół wykonania oględzin w lokalach Straży Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/05/2012 14:13:58)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/05/2012 14:14:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (25/05/2012 14:13:58)
Informacja o kontroli przeprowadzonej przez ZUS w Pile
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/05/2012 13:02:33)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/05/2012 13:02:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (25/05/2012 13:02:33)
Wyniki kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie przez Państwoy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Złotowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (16/03/2012 10:29:18)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (16/03/2012 10:29:28)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (16/03/2012 10:29:18)
Wyniki kontroli PFRON Odział Wielkopolski przeprowadzonej w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (16/03/2012 10:26:06)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (16/03/2012 10:26:15)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (16/03/2012 10:26:06)
Wyniki kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy i Miasta Jastrowie obejmującej rok budżetowy 2010 oraz w miarę potrzeb inne lata
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/02/2012 12:57:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (09/02/2012 12:57:46)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/02/2012 12:57:35)