Wyszukiwarka:
Jestes w dziale:  Strona Główna » Kanal RSS

Kanal RSS

Kanal RSS http://bip.jastrowie.pl/bip/kanal-rss.html Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS pl Biuletyn Informacji Publicznej - Jastrowie 2006 120 <![CDATA[ ZARZĄDZENIE NR 134/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Jastrow ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015.html&pid=13965 zarządzenie

załącznik

]]>
Thu, 14 Jan 2016 14:23:04 +0100 http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015/ZARZaDZENIE-NR-1342015-BURMISTRZA-GMINY-I-MIASTA-JASTROWIE-z-dnia-30-grudnia-2015r.-zmieniajace.html
<![CDATA[ ZARZĄDZENIE NR 133/ 2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości. ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015.html&pid=13918 zarządzenie ]]> Mon, 07 Dec 2015 11:18:08 +0100 http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015/ZARZaDZENIE-NR-133-2015-BURMISTRZA-GMINY-I-MIASTA-JASTROWIE-z-dnia-4-grudnia-2015-r.-w-sprawie-p.html <![CDATA[ Zarządzenie Nr 131/2015 Burmistrza Gminy Miasta Jastrowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie: powołania zespołu powypadkowego celem zbadania okoliczności i przyczyn wypadku w pracy.; ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015.html&pid=13917 zarządzenie ]]> Wed, 25 Nov 2015 12:24:14 +0100 http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015/Zarzadzenie-Nr-1312015-Burmistrza-Gminy-Miasta-Jastrowie-z-dnia-23-listopada-2015-r.-w-sprawie-po.html <![CDATA[ ZARZĄDZENIE NR 130/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej. ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015.html&pid=13915 zarządzenie ]]> Tue, 24 Nov 2015 15:48:31 +0100 http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015/ZARZaDZENIE-NR-1302015-Burmistrza-Gminy-i-Miasta-Jastrowie-z-dnia-23-listopada-2015-r.-w-sprawi.html <![CDATA[ Zarządzenie Nr 129/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych innych niż przeznaczonych na cele produkcji rolnej na terenie wiejskim Gminy i Miasta Jastrowie ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015.html&pid=13900 Zarządzenie nr 129 ]]> Thu, 19 Nov 2015 16:22:46 +0100 http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015/Zarzadzenie-Nr-1292015-Burmistrza-Gminy-i-Miasta-Jastrowie-z-dnia-19-listopada-2015-r.-w-sprawie-us.html <![CDATA[ Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnych i innych stanowiących własność komunalną G i M Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015.html&pid=13899 Zarządzenie nr 127 ]]> Thu, 19 Nov 2015 16:13:30 +0100 http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015/Zarzadzenie-Nr-1272015-Burmistrza-Gminy-i-Miasta-Jastrowie-z-dnia-19-listopada-2015-r.-w-sprawie-pr.html <![CDATA[ Zarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie składu komisji przetargowej w przetargu ofertowym na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastrowie ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015.html&pid=13898 Zarządzenie nr 126 ]]> Thu, 19 Nov 2015 16:04:08 +0100 http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015/Zarzadzenie-Nr-1262015-Burmistrza-Gminy-i-Miasta-Jastrowie-z-dnia-17-listopada-2015-r.-w-sprawie-sk.html <![CDATA[ Zarządzenie Nr 123 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki rolnej nr 125 w Samborsku i działki budo ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015.html&pid=13891 zarządzenie ]]> Tue, 10 Nov 2015 08:59:05 +0100 http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015/Zarzadzenie-Nr-123-2015-Burmistrza-Gminy-i-Miasta-Jastrowie-z-dnia-9-listopada-2015r.-w-sprawi.html <![CDATA[ ZARZĄDZENIE NR 122/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dla Gminy i Miasta Jastrowie. ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015.html&pid=13886 zarządzenie ]]> Wed, 04 Nov 2015 14:23:11 +0100 http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015/ZARZaDZENIE-NR-1222015-BURMISTRZA-GMINY-I-MIASTA-JASTROWIE-z-dnia-28-pazdziernika-2015r.-w-spra.html <![CDATA[ ZARZĄDZENIE NR 121/ 2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 26 października 2015 roku w sprawie: powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie oraz ustalen ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015.html&pid=13885 zarządzenie ]]> Mon, 02 Nov 2015 14:38:31 +0100 http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015/ZARZaDZENIE-NR-121-2015-BURMISTRZA-GMINY-I-MIASTA-JASTROWIE-z-dnia-26-pazdziernika-2015-roku-w.html <![CDATA[ Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 października 2015r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2015r. ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015.html&pid=13874 Zarządzenie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Zarządzenie ]]> Fri, 23 Oct 2015 13:42:40 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015/Zarzadzenie-Nr-120-2015-Burmistrza-Gminy-i-Miasta-Jastrowie-z-dnia-23-pazdziernika-2015-r.-w-sprawi.html <![CDATA[ Zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 października 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w ce ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015.html&pid=13871 Zarządzenie ]]> Fri, 23 Oct 2015 08:25:23 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015/Zarzadzenie-Nr-1172015-Burmistrza-Gminy-i-Miasta-Jastrowie-z-dnia-21-pazdziernika-2015-roku-zmienia.html <![CDATA[ Zarządzenie Nr 119 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmian w „Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu”. ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015.html&pid=13870 Zarządzenie ]]> Thu, 22 Oct 2015 11:22:01 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015/Zarzadzenie-Nr-119-2015-Burmistrza-Gminy-i-Miasta-Jastrowie-z-dnia-21-pazdziernika-2015-r.-w-spr.html <![CDATA[ Zarządzenie Nr 118 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie: składu komisji przetargowej ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015.html&pid=13869 Zarządzenie ]]> Thu, 22 Oct 2015 11:13:52 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015/Zarzadzenie-Nr-118-2015-Burmistrza-Gminy-i-Miasta-Jastrowie-z-dnia-21-pazdziernika-2015-r.-w-spr.html <![CDATA[ Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz inf ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015.html&pid=13868 zarządzenie

załacznik 1

załącznik 2<

]]>
Wed, 21 Oct 2015 10:30:35 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015/ZARZaDZENIE-NR-892015-BURMISTRZA-GMINY-I-MIASTA-JASTROWIE-Z-DNIA-26-SIERPNIA-2015R.-w-sprawie.html
<![CDATA[ Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych n ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015.html&pid=13867 zarządzenie

wykaz

]]>
Wed, 21 Oct 2015 09:55:41 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015/ZARZaDZENIE-NR-1162015-BURMISTRZA-GMINY-I-MIASTA-JASTROWIE-z-dnia-21-pazdziernika-2015-r.-w-spr.html
<![CDATA[ Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych innych niż przeznaczonych na cele produkcji rolnej. ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015.html&pid=13866 zarządzenie ]]> Wed, 21 Oct 2015 09:49:23 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015/ZARZaDZENIE-NR-1152015-BURMISTRZA-GMINY-I-MIASTA-JASTROWIE-z-dnia-21-pazdziernika.html <![CDATA[ Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015.html&pid=13865 zarządzenie ]]> Wed, 21 Oct 2015 09:40:23 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015/Zarzadzenie-Nr-972015-Burmistrza-Gminy-i-Miasta-Jastrowie-z-dnia-11-wrzesnia-2015r.-w-sprawie-o.html <![CDATA[ Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 4 września 2015r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2015r. ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015.html&pid=13864 zarządzenie

załacznik 1

załącznik 2

]]> Wed, 21 Oct 2015 09:34:25 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza/2015/Zarzadzenie-Nr-952015-Burmistrza-Gminy-i-Miasta-Jastrowie-z-dnia-4-wrzesnia-2015r.-w-sprawie-z.html 1