Wyszukiwarka:
Jestes w dziale:  Strona Główna » Kanal RSS

Kanal RSS

Kanal RSS http://bip.jastrowie.pl/bip/kanal-rss.html Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS pl Biuletyn Informacji Publicznej - Jastrowie 2006 120 <![CDATA[ Uchwała Nr 283/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji.html&pid=11200
]]> Tue, 16 Nov 2010 09:26:50 +0100 http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji/uchwala-nr-2892010-rady-miejskiej-w-jastrowiu-z-dnia-9-listopada-2010-roku-w-sprawie-ustalenia-dotacji-przedmiotowych.html <![CDATA[ Uchwała Nr 288/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji.html&pid=11205
]]> Tue, 16 Nov 2010 09:25:09 +0100 http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji/uchwala-nr-2882010-rady-miejskiej-w-jastrowiu-z-dnia-9-listopada-2010-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-bonifikaty-od-ceny-nieruchomosci.html <![CDATA[ Uchwała Nr 287/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2010 rok ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji.html&pid=11204
]]> Fri, 29 Oct 2010 13:19:11 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji/uchwala-nr-2852010-rady-miejskej-w-jastrowiu-z-dnia-26-pazdziernika-2010r.-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-bonifikaty-od-ceny-nieruchomosci.html <![CDATA[ Uchwała Nr 284/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji.html&pid=11201
]]> Fri, 29 Oct 2010 13:16:57 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji/uchwala-nr-2842010-rady-miejskiej-w-jastrowiu-z-dnia-26-pazdziernika-2010r.-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-rocznej-stawki-podatku-od-srodkow-transportowych.html <![CDATA[ Uchwała Nr 282/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian budźetu gminy i miasta Jastrowie na 2010 rok ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji.html&pid=11199
]]> Fri, 29 Oct 2010 13:06:06 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji/uchwala-nr-2812010-rady-miejskiej-w-jastrowiu-z-dnia-26-pazdziernika-2010r.-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniego-planu-rozwoju-i-modernizacji-urzadzen-wodociagowych-i-urzadzen-kanalizacyjnych-zeciuk-w-jastrowiu-na-lata-2011-2014.html <![CDATA[ Uchwała Nr 280/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Renaty Frankowskiej-Płaczek na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie oraz Dyrektora ZGM w Jastrowiu ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji.html&pid=11197 ]]> Fri, 01 Oct 2010 09:19:45 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji/uchwala-nr-2802010-rady-miejskiej-w-jastrowiu-z-dnia-28-wrzesnia-2010r.-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi-pani-renaty-frankowskiej-placzek-na-dzialalnosc-burmistrza-gminy-i-miasta-jastrowie-oraz-dyrektora-zgm-w-jastrowiu.html <![CDATA[ Uchwała Nr 279/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji.html&pid=11196 ]]> Fri, 01 Oct 2010 09:18:05 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji/uchwala-nr-2792010-rady-miejskiej-w-jastrowiu-z-dnia-28-wrzesnia-2010r.-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-bonifikaty-od-ceny-nieruchomosci.html <![CDATA[ Uchwała Nr 278/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji.html&pid=11195 ]]> Fri, 01 Oct 2010 09:16:55 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji/uchwala-nr-2782010-rady-miejskiej-w-jastrowiu-z-dnia-28-wrzesnia-2010r.-w-sprawie-trybu-prac-nad-projektem-uchwaly-budzetowej.html <![CDATA[ Uchwała Nr 277/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2010 rok ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji.html&pid=11194 ]]> Fri, 01 Oct 2010 09:13:07 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji/uchwala-nr-2762010-rady-miejskiej-w-jastrowiu-z-dnia-28-wrzesnia-2010r.-zmieniajaca-uchwale-nr-2262009-rady-miejskiej-w-jastrowiu-z-dnia-30.12.2009r.-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-powiatowi-zlotowskiemu.html <![CDATA[ Uchwała Nr 275/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 156/2005 Rady Miejkskiej w Jastrowiu z dnia 15.03.2005r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji.html&pid=11192 ]]> Fri, 03 Sep 2010 13:05:27 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji/uchwala-nr-2752010-rady-miejskiej-w-jastrowiu-z-dnia-31-sierpnia-2010r.-zmieniajaca-uchwale-nr-1562005-rady-miejkskiej-w-jastrowiu-z-dnia-15.03.2005r.-w-sprawie-nadania-statutu-zakladowi-gospodarki-mieszkaniowej-w-jastrowiu.html <![CDATA[ Uchwała Nr 274/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami w art.3 ust.3 ustawy o działa ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji.html&pid=11191 ]]> Fri, 03 Sep 2010 13:03:12 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji/uchwala-nr-2742010-rady-miejskiej-w-jastrowiu-z-dnia-31-sierpnia-2010r.-w-sprawie-okreslenia-szczegolowego-sposobu-konsultowania-z-radami-dzialalnosci-pozytku-publicznego-lub-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-w-art.3-ust.3-ustawy-o-dzialalnosci-po.html <![CDATA[ Uchwała Nr 273/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji.html&pid=11190 ]]> Fri, 03 Sep 2010 13:01:16 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji/uchwala-nr-2732010-rady-miejskiej-w-jastrowiu-z-dnia-31-sierpnia-2010r.-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-bonifikaty-od-ceny-nieruchomosci.html <![CDATA[ Uchwała Nr 272/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji.html&pid=11189 ]]> Fri, 03 Sep 2010 12:59:35 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji/uchwala-nr-2722010-rady-miejskiej-w-jastrowiu-z-dnia-31-sierpnia-2010r.-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-bonifikaty-od-ceny-nieruchomosci.html <![CDATA[ Uchwała Nr 271/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji.html&pid=11188 ]]> Fri, 03 Sep 2010 12:58:05 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji/uchwala-nr-2712010-rady-miejskiej-w-jastrowiu-z-dnia-31-sierpnia-2010r.-w-sprawie-trybu-prac-nad-projektem-uchwaly-budzetowej.html <![CDATA[ Uchwała Nr 270/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i gminie Bogatynia województwo Dolnośląskie ]]> http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji.html&pid=11187 ]]> Fri, 03 Sep 2010 12:57:00 +0200 http://bip.jastrowie.pl/bip/rada-miejska/Uchwaly-Rady-Miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-v-kadencji/uchwala-nr-2702010-rady-miejskiej-w-jastrowiu-z-dnia-31-sierpnia-2010r.-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-miastu-i-gminie-bogatynia-wojewodztwo-dolnoslaskie.html 1