Wyszukiwarka:
Jestes w dziale:  Strona Główna » Obwieszczenia

Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (06/09/2018 12:42:59)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (06/09/2018 12:43:15)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (06/09/2018 12:43:15)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (28/08/2018 20:49:57)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (28/08/2018 20:50:17)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (28/08/2018 20:50:17)
Obwieszczenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy i Miasta Jastrowie w celu wydania opinii o projektach uchwał Rady Miejskiej w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Tamłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (12/06/2018 15:51:21)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (12/06/2018 15:51:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (12/06/2018 15:54:08)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Roosevelta
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (13/01/2016 14:41:16)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (13/01/2016 14:43:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (13/01/2016 14:52:03)
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (04/01/2017 12:18:21)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (04/01/2017 12:18:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (12/01/2017 09:11:53)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Roosevelta
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (15/07/2015 15:11:06)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (15/07/2015 15:13:09)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (13/01/2016 14:47:02)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ryszard Sarna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (07/12/2016 12:51:30)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (07/12/2016 12:51:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (07/12/2016 12:51:45)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 kwietnia 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (02/04/2015 16:25:00)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (02/04/2015 16:25:05)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (13/01/2016 14:47:21)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (05/01/2016 08:36:47)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (05/01/2016 08:39:21)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (13/01/2016 14:47:55)
Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2017
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Kozlowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (09/06/2014 10:57:43)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (09/06/2014 11:05:00)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (13/01/2016 14:48:14)
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/09/2013 10:05:30)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/09/2013 10:05:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (13/01/2016 14:48:35)