Wyszukiwarka:
Jestes w dziale:  Strona Główna » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja dotycząca zaktualizowanej w październiku w 2019 roku podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Natalia Ślusarczyk (04/11/2019 14:10:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Natalia Ślusarczyk (04/11/2019 14:11:07)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Natalia Ślusarczyk (04/11/2019 14:11:07)
Ogłoszenie o konkursie na przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2019 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (11/07/2019 09:26:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (11/07/2019 09:26:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (13/08/2019 13:01:27)
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Prokopowicz (16/05/2019 12:06:21)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Marcin Prokopowicz (16/05/2019 12:06:37)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Marcin Prokopowicz (16/05/2019 12:06:37)
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Kaciełowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Prokopowicz (16/05/2019 12:02:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Marcin Prokopowicz (16/05/2019 12:02:58)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Marcin Prokopowicz (16/05/2019 12:03:44)
Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eugeniusz Łyczywek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (15/04/2019 13:47:34)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (15/04/2019 13:48:18)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (15/04/2019 13:48:18)
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Kaciełowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (08/04/2019 11:36:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (08/04/2019 11:37:35)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (08/04/2019 11:37:35)
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Kaciełowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (08/04/2019 11:32:27)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (08/04/2019 11:34:09)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (08/04/2019 11:34:09)
Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (13/03/2019 08:07:25)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (13/03/2019 08:07:42)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (13/03/2019 08:07:42)
Przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie informuje, że w piątek 1 marca o godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu.
Prosimy o załatwianie spraw związanych z dowodami osobistymi do godz. 11.30.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dorota Hoszowska-Siarkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (26/02/2019 13:49:22)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (26/02/2019 13:49:49)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (26/02/2019 13:56:28)
Ogłoszenie o złożonych wnioskach od stowarzyszeń do konkursu ofert mającym na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze G i M Jastrowie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (07/02/2019 14:07:09)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (07/02/2019 14:07:29)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (07/02/2019 14:11:13)
Konsultacje programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799) Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie informuje, iż zostały opracowane projekty „Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu  Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026”.

Projekty wraz z niezbędną dokumentacją dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Gdańska 79 64-915 Jastrowie, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Ww. projekty dostępne są również na stronie internetowej: www.jastrowie.pl w zakładce aktualności.

Osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski do ww. projektów w terminie do 3 sierpnia 2018r. Uwagi i wnioski prosimy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu, ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie lub  w formie przewidzianym w art. 40 ustawy z dnia 21 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie.

Program ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026 - format doc.

Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu  Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 - format doc.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (09/07/2018 15:29:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (09/07/2018 15:31:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (09/07/2018 15:51:19)
Ogłoszenie o konkursie na przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (14/01/2019 09:36:00)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (14/01/2019 09:36:18)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (11/07/2019 09:13:49)
Ogłoszenie o konkursie na przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2018 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (02/07/2018 15:47:29)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (02/07/2018 15:49:29)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (02/07/2018 15:51:45)
Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eugeniusz Łyczywek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (12/04/2018 15:56:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (12/04/2018 15:59:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (12/04/2018 16:00:17)
Informacja dotycząca miesięcznej stawki dotacji obowiązującej w roku 2018 na jednego ucznia lub wychowanka placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina i Miasto Jastrowie osoby prawne i fizyczne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (19/03/2018 10:13:08)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (19/03/2018 10:13:32)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (19/03/2018 10:13:32)
Ogłoszenie o konkursie na przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (26/01/2018 08:22:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (26/01/2018 08:22:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (10/07/2018 10:05:38)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy i miasta Jastrowie w 2018 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (22/01/2018 09:58:24)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (22/01/2018 09:58:54)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (26/01/2018 07:58:07)
Informacja w sprawie zmiany nazwy ulic w Sypniewie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Starczyńska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/07/2017 09:34:38)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/07/2017 09:34:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (25/07/2017 09:34:52)
Program rewitalizacji Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Starczyńska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (24/07/2017 13:12:49)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (24/07/2017 13:13:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (24/07/2017 13:13:03)
Ogłoszenie o konkursie na przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2017 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (31/05/2017 14:12:38)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (31/05/2017 14:13:43)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (22/06/2017 12:26:15)
Projekt Programu Rewitalizacji dla GiM Jastrowie na lata 2017-2023
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Starczyńska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (13/07/2017 12:56:49)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (13/07/2017 12:57:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (13/07/2017 12:57:03)
Program rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie
W związku z opracowaniem „Programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety do dnia 26 maja 2017 r.  Opinie mieszkańców są dla nas bardzo ważne w celu wyznaczenia kierunków rozwoju. Państwa głos w dyskusji przyczyni się do zdiagnozowania i wyprowadzania obszarów zdegradowanych w sposób kompleksowy i odpowiadający potrzebom mieszkańców.

Zachęcamy do uczestnictwa w dobrowolnym i anonimowym badaniu.

Liczymy na Państwa aktywny udział, z góry dziękując za podjęty wysiłek i wypełnienie ankiety.

Ankietę można wypełnić online - link do ankiety:
https://goo.gl/forms/3OYgMAj273LODL572 oraz w wersji papierowej.

Ankieta dostępna jest także w budynku urzędu Gminy i Miasta Jastrowie w pokoju nr 8 oraz u sołtysów w poszczególnych miejscowościach gminy Jastrowie.

Wypełnione ankiety proszę składać w pokoju nr 8 w budynku urzędu.

Treść Ogłoszenia

Ankieta

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Starczyńska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (15/05/2017 13:25:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (15/05/2017 13:26:20)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (15/05/2017 13:26:51)
Ogłoszenie na dzierżawę plaży miejskiej w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (24/04/2017 12:06:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (24/04/2017 12:06:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (24/04/2017 12:06:36)
Informacja o możliwości uzyskania dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eugeniusz Łyczywek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (03/04/2017 09:10:10)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (03/04/2017 09:10:25)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (03/04/2017 09:10:25)
Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół gimnazjalnych w 2017 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Kamińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/03/2017 14:52:03)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/03/2017 14:52:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/03/2017 14:52:19)
Informacja o współfinansowaniu Programu rewitalizacji oraz o wartości kosztów kwalifikowanych w projekcie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Starczyńska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (24/02/2017 13:34:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (24/02/2017 13:34:37)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (24/02/2017 13:34:37)
Informacja o uzyskaniu przez Gminę Jastrowie dofinansowania na opracowanie Programu rewitalizacji
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Starczyńska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (24/02/2017 13:30:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (24/02/2017 13:30:28)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (24/02/2017 13:30:28)
Projekt rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Starczyńska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (20/02/2017 07:46:21)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (20/02/2017 07:51:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (21/03/2017 12:18:08)
Ogłoszenie o konkursie na przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (10/01/2017 11:16:24)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (10/01/2017 11:16:40)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/01/2017 09:23:43)
Konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 1 listopada do 15 grudnia 2016 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (28/10/2016 11:24:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (28/10/2016 11:26:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (15/11/2016 10:30:17)
Ogłoszenie o sprzedaży używanych lamp oświetleniowych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (11/08/2016 10:52:46)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (11/08/2016 10:53:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (07/02/2017 12:58:53)
Realizacja zadania publicznego w ramach budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (07/02/2017 13:02:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (07/02/2017 13:02:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (15/05/2017 12:24:17)
Konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 01 lipca 2016 do 15 grudnia 2016 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (20/06/2016 14:55:50)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (20/06/2016 14:58:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (20/06/2016 14:59:24)
Realizacja zadania publicznego w ramach budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (07/02/2017 12:45:43)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (07/02/2017 12:46:35)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (12/05/2017 11:56:05)
Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy i miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eugenisz Łyczywek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (05/04/2016 16:18:40)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (05/04/2016 16:20:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (05/04/2016 16:22:07)
Zgłoszenia kandydatów do komisji opiniującej oferty w konkursie GKPiRPA w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/03/2016 09:23:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/03/2016 09:26:49)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (25/03/2016 09:26:49)
Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Jastrowie realizowanych w 2016r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (10/03/2016 17:49:40)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (10/03/2016 17:50:01)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (07/04/2016 10:59:45)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie Konkursu ofert mający na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (22/01/2016 14:35:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (22/01/2016 14:36:12)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/02/2016 11:07:52)
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (17/12/2015 12:59:37)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (17/12/2015 12:59:54)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (17/12/2015 12:59:54)
Informacja o stypendiach sportowych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (19/01/2016 11:08:11)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (19/01/2016 11:08:26)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (20/01/2016 11:10:28)
Konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 15 października do 15 grudnia 2015 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/10/2015 14:46:18)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/10/2015 14:46:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (13/01/2016 14:33:36)
Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o przyznanych dotacjach celowych dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 1 lipca 2015r. do 15 grudnia 2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (07/07/2015 14:12:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (07/07/2015 14:26:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (07/07/2015 14:25:45)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie Konkursu ofert mający na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 01 lipca do 15 grudnia 2015 rokuPrzedmiotem konkursu jest
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/06/2015 09:45:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/06/2015 09:46:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/06/2015 09:45:42)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Jedności Robotniczej i Okrężnej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (22/04/2015 17:26:27)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (22/04/2015 17:26:33)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (22/04/2015 17:26:27)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Kolejowej i Kieniewicza.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (22/04/2015 17:24:33)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (22/04/2015 17:24:38)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (22/04/2015 17:24:33)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (22/04/2015 17:22:46)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (22/04/2015 17:22:53)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (22/04/2015 17:22:46)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 07.04.2015r.ootwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (07/04/2015 09:48:31)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (07/04/2015 09:48:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (07/04/2015 09:48:31)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (25/03/2015 08:20:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (25/03/2015 08:20:25)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (25/03/2015 08:20:21)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Jedności Robotniczej i Okrężnej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (06/03/2015 14:28:01)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (06/03/2015 14:28:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (06/03/2015 14:28:01)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Jastrowie realizowanych w 2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (18/02/2015 15:24:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (18/02/2015 15:34:53)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (18/02/2015 15:34:37)
Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o przyznanych dotacjach celowych dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/02/2015 15:28:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/02/2015 15:29:01)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/02/2015 15:28:55)
Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o przyznanych dotacjach celowychdla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowiew okresie od 1 listopada 2014r. do 15 grudnia 2014 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/11/2014 12:13:50)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/11/2014 12:13:56)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/11/2014 12:13:50)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o konkursie ofert mającym na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 1 listopada do 15 grudnia 2014 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/10/2014 16:18:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/10/2014 16:19:12)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/10/2014 16:18:42)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Kolejowej i Kieniewicza.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (03/09/2014 08:41:23)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (03/09/2014 08:44:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (03/09/2014 08:44:06)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Jedności Robotniczej i Okrężnej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (03/09/2014 08:30:22)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (03/09/2014 08:37:25)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (03/09/2014 08:37:20)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie konkursu mającego na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 1 sierpnia do 15 grudnia 2014 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (25/07/2014 11:37:18)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (14/08/2014 14:08:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (14/08/2014 14:08:15)
Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do komisji opiniującej oferty w konkursie GKPiRPA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (26/05/2014 11:25:17)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (26/05/2014 11:25:24)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (26/05/2014 11:25:17)
Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (26/05/2014 11:22:14)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Przemysław Wróbel (01/07/2014 10:36:39)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (01/07/2014 10:36:29)
Ogłosznie o możliwości uzyskania dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy i miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Łyczywek Eugeniusz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (28/03/2014 14:42:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (28/03/2014 14:42:49)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (28/03/2014 14:42:42)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o konkursie ofert mającym na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Puzio
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (20/01/2014 10:51:27)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/02/2014 11:24:42)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/02/2014 11:24:35)
Zgłoszenia kandydatów do komisji opiniującej oferty w konkursie GKPiRPA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (17/02/2014 16:39:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (28/03/2014 12:24:46)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (28/03/2014 12:24:39)
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Przemysław Wróbel (10/02/2014 16:48:39)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (28/03/2014 12:22:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (28/03/2014 12:21:57)