Wyszukiwarka:
Jestes w dziale:  Strona Główna » Rada Miejska » Uchwały Rady Miejskiej » Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji

Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji

UCHWAŁA NR 33/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnyc
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 15:18:34)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 15:20:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/01/2019 15:20:57)
UCHWAŁA NR 32/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2019 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 15:17:19)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 15:20:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/01/2019 15:20:48)
UCHWAŁA NR 31/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2019 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 15:15:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 15:18:53)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (14/01/2019 07:42:52)
UCHWAŁA NR 30/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2019r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 15:14:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 15:18:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/01/2019 15:20:39)
Uchwała Nr 29/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 15:06:49)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 15:07:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/01/2019 15:11:45)
UCHWAŁA NR 28/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy i Miasta Jastrowie na członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Sokołowskiego w Złotowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 14:48:29)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 14:52:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/01/2019 14:52:19)
UCHWAŁA NR 27/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Tamłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 14:47:03)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 14:49:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/01/2019 14:49:36)
UCHWAŁA NR 26/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Tamłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 14:45:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 14:53:14)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/01/2019 14:53:14)
UCHWAŁA NR 25/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Tamłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 14:43:08)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 14:49:23)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/01/2019 14:49:23)
UCHWAŁA NR 24/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Tamłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 14:41:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 14:49:18)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/01/2019 14:52:09)
UCHWAŁA NR 23 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jarosław Janusiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 14:38:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 14:49:10)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/01/2019 14:49:10)
UCHWAŁA NR 22/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr 350/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie za
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jarosław Janusiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 14:36:29)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 14:49:02)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/01/2019 14:49:02)
UCHWAŁA NR 21/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr 350/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jarosław Janusiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 14:34:51)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 14:49:27)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/01/2019 14:49:27)
UCHWAŁA NR 20/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Janina Haweto
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 14:32:44)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 14:48:55)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/01/2019 14:48:55)
UCHWAŁA NR 19 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 14:30:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 14:48:47)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/01/2019 14:48:47)
Uchwała Nr 18/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Renata Szewczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 14:27:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 14:48:39)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/01/2019 14:48:39)
UCHWAŁA NR 17/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 14:25:19)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 14:25:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/01/2019 14:25:36)
Uchwały Nr 16/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 14:18:51)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 14:19:09)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Przemysław Wróbel (07/02/2019 10:44:12)
UCHWAŁA NR 15/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2019 - 2031
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 13:51:11)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 13:52:15)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/01/2019 14:07:08)
UCHWAŁA NR 14/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/01/2019 14:09:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/01/2019 14:09:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/01/2019 14:09:31)
Uchwała Nr 13/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/12/2018 11:40:50)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/12/2018 11:44:00)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/12/2018 11:44:00)
UCHWAŁA NR 12/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2018r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018 - 2031
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Teresa Czyżewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/12/2018 11:24:09)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/12/2018 11:24:28)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/12/2018 11:29:29)
UCHWAŁA NR 11 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Kelm
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/12/2018 11:10:24)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/12/2018 11:10:43)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (13/12/2018 09:10:33)
UCHWAŁA NR 10/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Justyna Kelm
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/12/2018 11:07:09)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/12/2018 11:07:27)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/12/2018 11:07:27)
UCHWAŁA NR 9 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalnoś
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/12/2018 10:48:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/12/2018 10:48:39)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/12/2018 11:03:12)
UCHWAŁA NR 8 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marta Wojtkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/12/2018 10:44:30)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/12/2018 10:48:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/12/2018 10:50:29)
UCHWAŁA NR 7 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jastrowiu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/12/2018 10:42:36)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/12/2018 10:48:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/12/2018 10:52:52)
UCHWAŁA NR 6 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jastrowiu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/12/2018 10:40:39)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/12/2018 10:50:43)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/12/2018 10:54:01)
UCHWAŁA NR 5 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/12/2018 10:39:09)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/12/2018 10:49:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/12/2018 10:55:15)
UCHWAŁA NR 4 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/12/2018 10:37:44)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/12/2018 10:50:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/12/2018 10:50:52)
UCHWAŁA NR 3/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie utworzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu, powołania ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu działania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/12/2018 10:35:30)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/12/2018 10:49:12)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/12/2018 10:56:24)
Uchwała Nr 2/2018 RADY MIEJSKIEJ w JASTROWIU z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/12/2018 10:33:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/12/2018 10:33:38)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/12/2018 10:33:38)
Uchwała Nr 1/2018 RADY MIEJSKIEJ w JASTROWIU z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Szymańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Szymańska (03/12/2018 10:28:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Beata Szymańska (03/12/2018 10:29:12)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Beata Szymańska (03/12/2018 10:29:12)