Wyszukiwarka:
Jestes w dziale:  Strona Główna » Rada Miejska » Uchwały Rady Miejskiej » Uchwały Rady Miejskiej V kadencji

Uchwały Rady Miejskiej V kadencji

Uchwała Nr 289/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (16/11/2010 09:26:50)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (16/11/2010 14:24:33)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (16/11/2010 14:24:24)
Uchwała Nr 288/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (16/11/2010 09:25:09)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (16/11/2010 09:25:22)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (16/11/2010 09:25:09)
Uchwała Nr 287/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2010 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (16/11/2010 09:23:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (16/11/2010 09:23:29)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (16/11/2010 09:23:20)
Uchwała Nr 286/2010 Rady Miejskej w Jastrowiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/10/2010 13:21:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/10/2010 13:23:17)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/10/2010 13:21:52)
Uchwała Nr 285/2010 Rady Miejskej w Jastrowiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/10/2010 13:19:11)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/10/2010 13:19:25)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/10/2010 13:19:11)
Uchwała Nr 284/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/10/2010 13:16:57)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/10/2010 13:17:42)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/10/2010 13:16:57)
Uchwała Nr 283/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/10/2010 13:14:43)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (15/12/2010 13:24:18)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (15/12/2010 13:24:06)
Uchwała Nr 282/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian budźetu gminy i miasta Jastrowie na 2010 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/10/2010 13:12:27)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/10/2010 13:12:47)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/10/2010 13:12:27)
Uchwała Nr 281/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ZECiUK w Jastrowiu na lata 2011-2014"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/10/2010 13:06:06)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/10/2010 13:06:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/10/2010 13:06:06)
Uchwała Nr 280/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Renaty Frankowskiej-Płaczek na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie oraz Dyrektora ZGM w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/10/2010 09:19:45)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/10/2010 09:20:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/10/2010 09:19:45)
Uchwała Nr 279/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/10/2010 09:18:05)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/10/2010 09:18:14)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/10/2010 09:18:05)
Uchwała Nr 278/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/10/2010 09:16:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/10/2010 09:17:07)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/10/2010 09:16:55)
Uchwała Nr 277/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2010 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/10/2010 09:15:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/10/2010 09:15:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/10/2010 09:15:28)
Uchwała Nr 276/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 226/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/10/2010 09:13:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/10/2010 09:13:33)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/10/2010 09:13:07)
Uchwała Nr 275/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 156/2005 Rady Miejkskiej w Jastrowiu z dnia 15.03.2005r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 13:05:27)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 13:05:35)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 13:05:27)
Uchwała Nr 274/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami w art.3 ust.3 ustawy o działa
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 13:03:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 13:03:26)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 13:03:12)
Uchwała Nr 273/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 13:01:16)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 13:01:25)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 13:01:16)
Uchwała Nr 272/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 12:59:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 12:59:46)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 12:59:35)
Uchwała Nr 271/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 12:58:05)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 12:58:13)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 12:58:05)
Uchwała Nr 270/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i gminie Bogatynia województwo Dolnośląskie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 12:57:00)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 12:57:08)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 12:57:00)
Uchwała Nr 269/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2010 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 12:55:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 12:55:24)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (03/09/2010 12:55:12)
Uchwała Nr 268/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na rok 2010
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (21/07/2010 09:10:37)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (21/07/2010 09:10:58)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (21/07/2010 09:10:37)
Uchwała Nr 267 /2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 lipca 2010 roku. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymii osadami ściekowymi dla obszaru działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Pile na l
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (21/07/2010 09:07:08)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (21/07/2010 09:45:23)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (21/07/2010 09:44:57)
Uchwała Nr 266/2010 Rady Miejskiej W Jastrowiu z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami Porozumienia Międzygminnego, w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Ope
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (21/07/2010 09:01:09)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (21/07/2010 09:01:40)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (21/07/2010 09:01:09)
Uchwała Nr 265/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości kolonia Brzeźnica"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2010 11:16:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2010 11:17:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2010 11:16:54)
Uchwała Nr 264/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Związku Gmin Krajny w Złotowie do złożenia wniosku w ramach „ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Oś Priorytetowa II – Gospod
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2010 11:10:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2010 11:11:00)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2010 11:10:45)
Uchwała Nr 263/2010 Rady Miejskiej w jastrowiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zamiany nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2010 11:08:39)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2010 11:08:47)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2010 11:08:39)
Uchwała Nr 262/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę Nr 202/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2010 11:06:59)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2010 11:07:15)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2010 11:06:59)
Uchwała Nr 261/2010 Rady Miejskiej w Jstrowiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2010 10:53:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2010 10:53:53)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2010 10:53:42)
Uchwała Nr 260/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmina budżetu gminy i miasta na 2010 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2010 10:48:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2010 10:49:46)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/07/2010 10:49:38)
Uchwała Nr 259/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/06/2010 09:58:40)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/06/2010 09:58:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/06/2010 09:58:40)
Uchwała Nr 258/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/06/2010 09:57:26)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/06/2010 09:57:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/06/2010 09:57:26)
Uchwała Nr 257/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2010 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/06/2010 09:55:19)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/06/2010 09:56:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/06/2010 09:55:52)
Uchwała Nr 256/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 13:00:46)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 13:00:58)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 13:00:46)
Uchwała Nr 255/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:59:21)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:59:37)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:59:21)
Uchwała Nr 254/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczani
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:57:46)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:57:56)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:57:46)
Uchwała Nr 253/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:55:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:55:51)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:55:42)
Uchwała Nr 252/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:54:30)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:54:40)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:54:30)
Uchwała Nr 251/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:52:51)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:53:02)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:52:51)
Uchwała Nr 250/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:51:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:51:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:51:35)
Uchwała Nr 249/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 226/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:50:02)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:50:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:50:02)
Uchwała Nr 248/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2010 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:48:23)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:48:33)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:48:23)
Uchwała Nr 247/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie za 2009 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:45:58)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:46:08)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2010 12:45:58)
Uchwała nr 246/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Trojanowskiej na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 08:05:46)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 08:05:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 08:05:46)
Uchwała nr 245/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 08:04:11)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 08:04:18)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 08:04:11)
Uchwała nr 244/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadząc
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 08:02:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 08:03:01)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 08:02:52)
Uchwała nr 243/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 257/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 2002r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz licz
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 07:59:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 08:00:37)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 08:00:28)
Uchwała nr 242/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifkaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 07:57:25)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 07:57:32)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 07:57:25)
Uchwała nr 241/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifkaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 07:56:43)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 07:56:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 07:56:43)
Uchwała nr 240/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2010
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 07:55:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 07:55:23)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/04/2010 07:55:13)
Uchwała Nr 239/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę i Miasto Jastrowie do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2010 10:45:23)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2010 10:45:30)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2010 10:45:23)
Uchwała Nr 238/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym pr
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2010 10:40:18)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2010 10:40:24)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2010 10:40:18)
Uchwała Nr 237/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2010 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2010 10:38:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2010 10:38:21)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2010 10:38:15)
Uchwała Nr 236/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2010 10:36:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2010 10:37:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2010 10:36:55)
Uchwała Nr 235/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2010 10:35:49)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2010 10:35:56)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2010 10:35:49)
Uchwała Nr 234/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2010 10:34:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2010 10:34:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (25/02/2010 10:34:20)
Uchwała Nr 233/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/01/2010 09:52:00)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/01/2010 09:52:10)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/01/2010 09:52:00)
Uchwała Nr 232/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przyj ęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2010 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/01/2010 09:50:25)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/01/2010 09:51:02)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/01/2010 09:50:50)
Uchwała Nr 231/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2010 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/01/2010 09:48:56)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/01/2010 09:49:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/01/2010 09:48:56)
Uchwała Nr 230/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/01/2010 09:47:19)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/01/2010 09:47:28)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/01/2010 09:47:19)
Uchwała Nr 229/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2010 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/01/2010 09:45:51)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/01/2010 09:46:05)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/01/2010 09:45:51)
Uchwała Nr 228/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:58:23)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:58:30)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:58:23)
Uchwała Nr 227/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:57:39)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:57:46)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:57:39)
Uchwała Nr 226/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:56:19)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:56:26)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:56:19)
Uchwała Nr 225/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:55:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:55:34)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:55:28)
Uchwała Nr 224/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:54:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:54:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:54:04)
Uchwała Nr 223/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawieprzyznania dotacji Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:49:53)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:51:14)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:51:07)
Uchwała Nr 222/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2010 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:48:23)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:50:56)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:50:44)
Uchwała Nr 221/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2010 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2010 11:20:45)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/02/2010 15:15:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/02/2010 15:15:00)
Uchwała Nr 220/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2010 11:18:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:52:02)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:51:54)
Uchwała Nr 219/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2010 11:16:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:52:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (08/01/2010 10:52:39)
Uchwała Nr 217/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/11/2009 10:24:30)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2010 11:12:22)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2010 11:12:13)
Uchwała Nr 216/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 2009r. zmieniająca uchwałe nr 139/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki prz
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/11/2009 10:19:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/11/2009 10:19:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/11/2009 10:19:28)
Uchwała Nr 215/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym o uprawnieniach szkół publicznych funcjonujących na terenie gminy i miasta Jastrowie oraz t
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/11/2009 10:13:06)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/11/2009 10:13:15)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/11/2009 10:13:06)
Uchwała Nr 214/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/11/2009 10:10:33)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/11/2009 10:10:42)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/11/2009 10:10:33)
Uchwała Nr 213/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/11/2009 10:09:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/11/2009 10:09:56)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/11/2009 10:09:48)
Uchwała Nr 212/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2009 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/11/2009 10:08:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/11/2009 10:08:49)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/11/2009 10:08:42)
Uchwała Nr 211/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2009-2013
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/11/2009 10:06:24)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/11/2009 10:06:37)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/11/2009 10:06:24)
Uchwała Nr 210/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:59:01)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:59:20)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:59:01)
Uchwała Nr 209/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:58:16)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:58:23)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:58:16)
Uchwała Nr 208/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:57:11)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:57:18)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:57:11)
Uchwała Nr 207/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:56:06)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:56:17)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:56:06)
Uchwała Nr 206/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:54:49)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:54:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:54:49)
Uchwała Nr 205/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy i miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:53:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:54:01)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:53:54)
Uchwała Nr 204/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:51:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:51:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:51:42)
Uchwała Nr 203/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2009 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:33:59)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:34:10)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/11/2009 09:33:59)
Uchwała Nr 202/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Jastrowiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/10/2009 13:56:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/10/2009 13:56:13)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/10/2009 13:56:04)
Uchwała Nr 201/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/10/2009 13:54:26)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/10/2009 13:54:34)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/10/2009 13:54:26)
Uchwała Nr 200/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/10/2009 13:52:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/10/2009 13:53:02)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/10/2009 13:52:55)
Uchwała Nr 199/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/10/2009 13:51:59)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/10/2009 13:52:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/10/2009 13:51:59)
Uchwała nr 198/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z nia 29 września 2009r. w sprawie zmina budżetu gminy i miasta na rok 2009
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/10/2009 13:50:38)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/10/2009 13:50:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/10/2009 13:50:38)
Uchwała Nr 197/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (04/09/2009 09:30:57)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (04/09/2009 09:31:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (04/09/2009 09:30:57)
Uchwała Nr 196/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Gminę i Miasto Jastrowie Porozumienia międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi n
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (04/09/2009 09:29:34)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (04/09/2009 09:29:42)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (04/09/2009 09:29:34)
Uchwała Nr 195/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (04/09/2009 09:26:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (04/09/2009 09:27:01)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (04/09/2009 09:26:55)
Uchwała Nr 194/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (04/09/2009 09:25:50)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (04/09/2009 09:25:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (04/09/2009 09:25:50)
Uchwała Nr 193/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2009
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (04/09/2009 09:24:30)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (04/09/2009 09:24:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (04/09/2009 09:24:30)
Uchwała Nr 192/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2009 14:21:46)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2009 14:21:54)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2009 14:21:46)
Uchwała Nr 191/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2009 14:20:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2009 14:20:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2009 14:20:42)
Uchwała Nr 190/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2009 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2009 14:19:17)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2009 14:19:23)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (20/07/2009 14:19:17)
Uchwała Nr 189/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2009r w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2009 12:06:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2009 12:07:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2009 12:06:55)
Uchwała Nr 188/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2009r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2009 12:05:10)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2009 12:05:20)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2009 12:05:10)
Uchwała Nr 187/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2009r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2009 12:04:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2009 12:04:24)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2009 12:04:15)
Uchwała Nr 186/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2009
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2009 12:02:34)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2009 12:03:12)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2009 12:02:56)
Uchwała Nr 185/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2009r zmieniająca uchwałę Nr 148/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. N.M.P w Sypniewie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2009 12:00:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2009 12:00:39)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2009 12:00:32)
Uchwała Nr 184/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2009 11:58:19)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2009 11:58:30)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (26/06/2009 11:58:19)
Uchwała Nr 183/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 maja 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Jarczaka na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (21/05/2009 10:50:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (21/05/2009 10:50:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (21/05/2009 10:50:20)
Uchwała Nr 182/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (21/05/2009 10:48:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (21/05/2009 10:48:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (21/05/2009 10:48:28)
Uchwała Nr 181/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (21/05/2009 10:47:30)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (21/05/2009 10:55:25)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (21/05/2009 10:55:18)
Uchwała Nr 180/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2009 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (21/05/2009 10:27:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (21/05/2009 10:45:09)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (21/05/2009 10:44:51)
Uchwała Nr 179/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2009 14:21:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2009 14:21:18)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2009 14:21:12)
Uchwała Nr 178/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2009 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2009 14:19:58)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2009 14:20:05)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2009 14:19:58)
Uchwała Nr 177/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2009 13:55:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2009 13:55:17)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2009 13:55:07)
Uchwała Nr 176/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta za 2008 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2009 13:53:37)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2009 13:53:55)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2009 13:53:37)
Uchwała Nr 175/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie podziału gminy i miasta Jastrowie na obwody głosowania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/04/2009 09:58:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/04/2009 09:58:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/04/2009 09:58:07)
Uchwała Nr 174/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/04/2009 09:56:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/04/2009 09:56:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/04/2009 09:56:48)
Uchwała Nr 173/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/04/2009 09:55:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/04/2009 09:56:00)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/04/2009 09:55:54)
Uchwała Nr 172/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (01/04/2009 09:55:08)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (01/04/2009 09:55:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (01/04/2009 09:55:08)
Uchwała Nr 171/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji wspólnego zadania publicznego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:47:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:47:21)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:47:15)
Uchwała Nr 170/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. zmieniająca uchwałe Nr 158/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz op
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:45:36)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:45:44)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:45:36)
Uchwała Nr 169/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. 1 Maja i ul. Al. Wolności
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:42:49)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:42:58)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:42:49)
Uchwała Nr 168/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:40:16)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:40:23)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:40:16)
Uchwała Nr 167/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:39:09)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:39:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:39:09)
Uchwała Nr 166/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 119/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sypniewo na lata 2008-2015"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:36:45)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:36:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:36:45)
Uchwała Nr 165/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:34:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:34:51)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:34:42)
Uchwała Nr 164/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:33:23)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (10/03/2009 08:37:12)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (10/03/2009 08:37:02)
Uchwała Nr 163/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:31:29)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:31:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 09:31:29)
Uchwała Nr 162/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2009r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 11:27:16)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 11:27:22)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (09/03/2009 11:27:16)
Uchwała Nr 161/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2009 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:52:11)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:52:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:52:11)
Uchwała Nr 160/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:33:09)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:33:42)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:33:34)
Uchwała Nr 159/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:29:45)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:29:53)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:29:45)
Uchwała Nr 158/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wyn
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:28:37)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:28:44)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:28:37)
Uchwała Nr 157/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:26:26)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:26:38)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:26:26)
Uchwała Nr 156/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie diet dla radnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:23:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:23:29)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:23:20)
Uchwała Nr 155/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:21:22)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:21:33)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:21:22)
Uchwała Nr 154/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:20:34)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:20:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:20:34)
Uchwała Nr 153/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2009 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:12:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:12:28)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:12:15)
Uchwała Nr 152/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2009 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:10:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:10:49)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/01/2009 09:10:35)
Uchwała Nr 151/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 09:16:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 09:16:27)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 09:16:20)
Uchwała Nr 150/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2008-2020
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 09:14:39)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 09:14:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 09:14:39)
Uchwała Nr 149/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 09:04:00)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 09:04:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 09:04:00)
Uchwała Nr 148/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 09:02:43)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 09:02:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 09:02:43)
Uchwała Nr 147/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 09:01:18)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 09:01:24)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 09:01:18)
Uchwała Nr 146/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 08:59:53)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 08:59:59)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 08:59:53)
Uchwała Nr 145/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 08:59:18)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 08:59:25)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 08:59:18)
Uchwała Nr 144/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 08:58:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 08:58:41)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 08:58:32)
Uchwała Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy i miasta Jastrowie na rok 2009
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 08:57:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 08:57:21)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 08:57:07)
Uchwała Nr 142/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2008
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 08:24:53)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 08:24:59)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (06/01/2009 08:24:53)
Uchwała Nr 141/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 11:51:59)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 11:52:05)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 11:51:59)
Uchwała Nr 140/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębach geodezyjnych Samborsko i Jastrowie w gminie Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 11:47:06)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 11:50:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 11:49:58)
Uchwała Nr 139/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 11:44:51)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 11:47:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 11:47:41)
Uchwała Nr 138/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 11:40:51)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 11:40:56)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 11:40:51)
Uchwała Nr 137/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 11:39:02)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 11:39:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 11:39:02)
Uchwała Nr 136/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2008 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 12:02:26)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 12:02:34)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 12:02:26)
Uchwała Nr 135/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 11:37:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 11:38:01)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (28/11/2008 11:37:54)
Uchwała nr 134/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na rok 2009
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:10:33)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:10:40)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:10:33)
Uchwała nr 133/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:08:59)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:09:05)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:08:59)
Uchwała nr 132/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:07:40)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:07:47)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:07:40)
Uchwała Nr 131/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:06:23)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:06:30)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:06:23)
Uchwała nr 130/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:05:08)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:05:14)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:05:08)
Uchwała Nr 129/2008 Rady Mioejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:03:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:03:49)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:03:41)
Uchwała Nr 128/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:01:38)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:01:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:01:38)
Uchwała Nr 127/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:00:56)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:01:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 14:00:56)
Uchwała Nr 126/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. zmieniająca uchwałę Nr 123/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 13:59:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 13:59:35)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 13:59:28)
Uchwała Nr 125/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizow
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 13:57:18)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 13:57:25)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (30/10/2008 13:57:18)
Uchwała Nr 124/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 września 2008r. w sprawie wyboru koordynatora Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (03/10/2008 12:09:14)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (03/10/2008 12:09:20)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (03/10/2008 12:09:14)
Uchwała Nr 123/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (03/10/2008 12:07:08)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (03/10/2008 12:07:16)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (03/10/2008 12:07:08)
Uchwała Nr 122/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 września 2008r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz wysokości najniższego wynagrodzenia dla pracowników samorządowych niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i plac
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (03/10/2008 12:04:47)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (03/10/2008 12:04:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (03/10/2008 12:04:47)
Uchwała Nr 121/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2008
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (03/10/2008 11:58:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (03/10/2008 11:59:00)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (03/10/2008 11:58:48)
Uchwała Nr 120/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/09/2008 09:52:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/09/2008 09:57:52)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/09/2008 09:57:44)
Uchwała Nr 119/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia " Planu Miejscowości Sypniewo na lata 2008-2015".
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/09/2008 09:49:05)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/09/2008 09:49:26)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/09/2008 09:49:05)
Uchwała Nr 118/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2008
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/09/2008 09:45:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/09/2008 09:45:44)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/09/2008 09:45:12)
Uchwała Nr 117/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd województwo opolskie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/09/2008 09:22:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/09/2008 09:55:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/09/2008 09:55:11)
Uchwała Nr 116/2008 Rady Miejskiej w Jasrowiu z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (02/09/2008 09:19:19)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (02/09/2008 09:56:25)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (02/09/2008 09:56:12)
Uchwała Nr 115/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz wysokości najniższego wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w MGOPS w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (14/08/2008 10:48:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (14/08/2008 10:48:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (14/08/2008 10:48:12)
Uchwała Nr 114/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz wysokości najniższego wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w DDPS oraz WTR w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (14/08/2008 10:46:18)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (14/08/2008 10:46:28)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (14/08/2008 10:46:18)
Uchwała Nr 113/2008 Rady MIejskiej w Jastrowiu z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2008
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (14/08/2008 10:44:00)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (14/08/2008 10:44:09)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (14/08/2008 10:44:00)
Uchwała Nr 112/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu "Aktywne Jutro" - aktywizacja zawodowa klientó MGOPS w Jastrowiu na lata 2008-2013
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (14/08/2008 10:27:36)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (14/08/2008 10:27:53)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (14/08/2008 10:27:36)
Uchwała Nr 111/2008 Rady miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/06/2008 09:38:06)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/06/2008 09:38:14)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/06/2008 09:38:06)
Uchwała nr 110/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/06/2008 09:35:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/06/2008 09:36:07)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/06/2008 09:35:55)
Uchwała Nr 109/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/06/2008 09:34:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/06/2008 09:34:40)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/06/2008 09:34:32)
Uchwała Nr 108/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na rok 2008.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/06/2008 09:31:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/06/2008 09:32:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/06/2008 09:31:48)
Uchwała Nr 107/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:23:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:23:21)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:23:07)
Uchwała Nr 106/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 2008r. uchylająca uchwałę Nr 195/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Jastrowie i nadania jej statutu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:20:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:20:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:20:32)
Uchwała Nr 105/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomośći
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:17:17)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:18:19)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:17:17)
Uchwała Nr 104/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 2008r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie w obrębie geodezyjnym Samborsko i Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:13:20)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:15:17)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:14:44)
Uchwała Nr 103/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 2008r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielaniu zniżek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:11:01)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:11:15)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:11:01)
Uchwała Nr 102/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w celu realizacji zadania publicznego w ramach Związku Gmin Krajna
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:07:56)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:08:22)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:07:56)
Uchwała Nr 101/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na rok 2008.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:04:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:05:22)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (05/06/2008 10:04:35)
Uchwała Nr 100/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Cybulskiego na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2008 11:13:00)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2008 11:13:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2008 11:13:00)
Uchwała Nr 99/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2008 11:10:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2008 11:11:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2008 11:10:52)
Uchwała Nr 98/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2008 11:08:03)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2008 11:08:24)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (29/04/2008 11:08:03)
Uchwała Nr 97/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium za 2007 rok dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (25/04/2008 11:46:21)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (25/04/2008 11:46:34)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (25/04/2008 11:46:21)
Uchwała Nr 96/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 marca 2008r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/03/2008 12:34:50)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/03/2008 12:35:29)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/03/2008 12:34:50)
Uchwała Nr 95/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 marca 2008r. zmieniająca uchwałę Nr 86/2008 Rady miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściek
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (27/03/2008 12:33:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (27/03/2008 12:33:28)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (27/03/2008 12:33:07)
Uchwała Nr 94/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 marca 2008r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją wydatków majątkowych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (20/03/2008 11:10:36)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (20/03/2008 11:10:54)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (20/03/2008 11:10:36)
Uchwała Nr 93/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na rok 2008
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (20/03/2008 11:04:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (20/03/2008 11:04:43)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (20/03/2008 11:04:15)
Uchwała nr 92/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji farmy wiatrowej w obrębie Samborsko i Jastrowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (03/03/2008 14:11:08)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (03/03/2008 14:11:26)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (03/03/2008 14:11:08)
Uchwała Nr 91/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie urzędowej nazwy obiektowi fizjograficznemu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (03/03/2008 14:03:57)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (03/03/2008 14:04:07)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (03/03/2008 14:03:57)
Uchwała Nr 90/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2008r. zmieniająca uchwałe Nr 11/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie diet dla radnych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (03/03/2008 14:00:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (03/03/2008 14:00:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (03/03/2008 14:00:04)
Uchwała Nr 89/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Jędrzejczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Jędrzejczak (03/03/2008 13:57:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Jędrzejczak (03/03/2008 13:58:02)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Jędrzejczak (03/03/2008 13:57:48)

Archiwum